Om INOVA

Sådan blev INOVA til

I 2010 stiftede Carsten Dahl-Hansen INOVA Nordic (CVR: 32 77 55 19)  med det formål at hjælpe danske virksomheder til at realisere og dokumentere CO2 reduktion og energibesparelser, primært indenfor datacentre.

Grundet ønske om at udvide fokus og tilbyde services til en berede vifte af IT infrastruktur samt Medico tekniske områder, stiftede Heidi Have og Carsten Dahl-Hansen INOVA Energy, (CVR: 37 32 40 35) ultimo 2015.

Kombinationen af den årelange brancheerfaring fra Nordic samt IT og Medico erfaring fra ENERGY viste sig hurtigt udbytterigt for såvel kunder, samarbejdspartnere som begge virksomheder, hvorfor de valgte at gå i tæt alliance omkring samarbejde allerede fra midten af 2016.

INOVA's vision er at bistå virksomheder i at realisere og dokumentere konkrete energibesparelser.
Vi udarbejder CO2 regnskaber og CESA certificeringer som understøtter vore kunders miljøprofil. NOVA er et 100% uvildigt, objektivt og leverandøruafhængigt rådgivningsfirma uden nogen form for samarbejdsaftaler med de leverandører, der leverer den endelige løsning for optimeringsprojektet.

For os er det kunden og vores tætte samarbejde med Energiselskaberne, der er vigtigst, og vores essentielle værdi er at skabe tryghed hos alle parter i aftalekæden.