IT-investering udløste godt kr. 700.000 i tilskud

Sammen med vores kunder bidrager vi hver dag til at opnå energibesparelser. Det gør vi via vores energianalyser. Formålet med analyserne er at tilvejebringe et optimalt beslutningsgrundlag til vores kunder, så de får mulighed for at vælge de mest energibesparende løsninger, når de står over for en investering i fx nyt IT- og teknisk udstyr. Her i vores nyhedsbrev vil vi hver gang præsentere en case, som giver indblik i, hvad der kan spares ved at vælge energibesparende løsninger.

Fælles for de cases, som præsenteres her i I-Nyt, er at give eksempler på, hvordan vores energisparerapporter har bidraget til markant forbedring af projekternes ROI.

I denne udgave nævner vi en case, hvor den årlige energibesparelse blev på kr. 3.2 mio.
Tillagt tilskud på godt kr. 700.000 fra Energiselskabernes Energispareindsats resulterede det i en første års besparelse på kr. 3,9 mio., svarende til ca. 22 % af den samlede investering.

Ønske om nye services og applikationer fra kunderne hos en af vores store kunder i den finansielle sektor var grunden til, at der fra forretningens side blev stillet øget krav til en stærkere infrastruktur. Derfor skulle der kigges nærmere på en forbedring og opgradering heraf.

Vi blev derfor kontaktet af kunden, som i tillæg til afdækning af mulige teknologiske løsninger også ønskede at få udarbejdet en analyse af energiforbruget på både den eksisterende løsning og tre andre mulige fremtidige løsninger.