Kort om FN, CO2 kvoter og klima

Klimaproblemet

Kan man forenkle problemstillingen maksimalt og undgå den ind imellem ødelæggende diskussion, om global opvarmning er menneskeskabt eller ej? Hvad er det vi ved med sikkerhed og som overvåges dagligt?

Vi ved at:

  • antallet af udslipskilder af CO2 (kul-/gaskraftværker, biler, fly, både, etc.) øges dramatisk i verden. Der bygges 15-20 nye traditionelle kulkraftværker hver måned
  • mindst 200-300 millioner mennesker i udviklingslandene ønsker at købe en familiebil
  • mindst 4 milliarder mennesker venter på at øge sit daglige forbrug betydeligt
  • antallet af kilder til optag af CO2 reduceres (havet er mættet, regnskoven hugges ned, andre skov- og grøntarealer reduceres i form af udbygning og urbanisering). Dette kan vi måle fysisk

FN's grønne udviklingsmekanisme

Vi støtter FN's CDM system (Clean Development Mechanism) ved at købe klimakvoter i projekter godkendt af CDM Panelet. Er du i tvivl om din virksomhed skal støtte FN's indsats for at bekæmpe global opvarmning og klimaforandringer? 

Virker klimakvoter?

Der er nu over 4 milliarder mennesker i verden som forventer en betydelig øget velstand i de kommende år. Vi kan hverken moralsk eller politisk nægte den fattige del af verden en positiv økonomisk udvikling, men vi kan hjælpe dem med at undgå at bruge den samme gamle miljøfjendtlige teknologi som vi benyttede os af for at skabe vores egen velstand. Derfor er der behov for at vi overfører både kapital og ny teknologi til udviklingslandene. Dette er da også hovedmålsætningen bag FN's klimakvotesystem og den grønne udviklingsmekanisme (CDM - clean development mechanism). Alternativet, som nogen mener, er rigtigt, er at dæmpe væksten i forbrug af energi (også i udviklingslande) ved at holde store befolkningsgrupper nede på et fattigdomsniveau som kræver et lavt energiforbrug. Al velstands udvikling kræver øget energiforbrug. Det ved vi! Klimakvoter gennem CDM virker.

Biobrændstof og fødevareproduktion

Verdens fødevareproduktion vil fremover blive direkte forbundet med det internationale marked for brændstoffer gennem udbredelsen biobrændstof. Viden om globalisering, prismekanismer og kapitalisme vil derfor være en afgørende kompetence for at forstå dette marked fremover. Ser vi på de historiske fakta vil det vestlige energimarked (som er særdeles købedygtige) kunne udkonkurrere brugen af de billigste fødevarer som i dag går til føde for den fattigste del af verdens befolkning. Majsproduktionen fra USA står i dag for ca. 70% af verdenshandelen med majs, og hvis 20-30% af dette volumen skal bruges til biobrændstoffer, subsidiært af staten, vil dette selvfølgelig påvirke pris og udbud i andre dele af verden. Dette kender vi fra andre markeder.

Al øget kapacitet indenfor fødevareproduktion kan i værste fald blive "spist op" af behovet for biobrændstoffer i den rige del af verden de næste 20 år. Prisen for bioråvarerne kan konstant blive højere på brændstofmarkedet end det lokale fødevaremarkedet er villig til at betale (eller kan betale). Hertil kommer at vi kun ved lidt om hvorvidt biobrændstoffer i sin helhed har et positivt CO2 regnskab. Kontrollen med mange små producenter af biobrændstoffer og deres lokale produktions- og distributionsmetoder ikke er til stede i dag. Risikoen for negative komplikationer er derfor meget høj!

Oprindelsesgaranti for strøm og Grønne certifikater

Oprindelsesgarantier for strøm er certifikater for strøm som i Danmark og øvrige Norden bruges som udgangspunkt for dokumentation for hvor strømmen/energien er produceret, og hvornår. Derfor begrebet "oprindelsesgaranti". Det gør det mulig at handle med miljøværdier på strøm som produceres af vedvarende energikilder. En oprindelsesgaranti er et elektronisk certifikat som udstedes på 1 MWh. Ordningen understøtter og motiverer energiproducenter til at satse mere på vedvarende energiproduktion.

Grønne certifikater; er en finansieringsordning som direkte understøtter nye projekter inden vedvarende energiproduktion på energimarkedet i den vestlige verden (og som ikke er underlagt FN's CDM program - clean development mechanism).