Hvad er CO2 kvoter og neutralitet?

CO2 neutralitet

indebærer, at virksomheden skal kompensere for udledning af de drivhusgasser, som er et resultat af virksomhedens aktiviteter. Kompensationen opnås gennem tilsvarende investeringer i tiltag til emissionsreduktion (reduktion af udslip, i forbindelse med luftforurening). Ved at investere i CO2 kvoter som er godkendt og udstedt af FN er virkningen garanteret.

At forurening får en omkostning  skal stimulere virksomheder til at blive mere miljøbevidste og til at gennemføre CO2 reducerende tiltag lokalt. Virksomhedernes fordel er at energieffektiviserende tiltag ofte er økonomisk rentable, fordi man opnår en reduktion af udgift til el, brændstof, naturgas osv.

Grøn udviklingsmekanisme

Den grønne udviklingsmekanisme kaldes også for Clean Development Mechanism (CDM), og er en af to mekanismer for handel med CO2 kvoter, der er beskrevet i Kyoto-protokollen, og indebærer at man investerer i et CO2 reducerende tiltag i et uland. Investorerne i sådanne projekter er ofte selskaber som er ansvarlige for store udslip i et industriland, der har underskrevet Kyoto-aftalen, investeringsbanker eller CO2 fonde, der investerer kapital på vegne af andre interessenter.

Investorerne i disse projekter får betaling i form af Certified Emission Reduction (CER), som de enten kan bruge til at opfylde egne udslips forpligtigelser i hjemlandet, eller sælge på et internationalt marked for CO2 kvoter. Hver enkelt udstedt CER svarer til at der er gennemført en emissionsreduktion af drivhusgasser, svarende til 1 ton CO2 i et godkendt CDM-projekt. Hver enkelt CER har et unikt nummer som kan spores tilbage til det aktuelle projekt. CER-kvoterne egner sig særdeles godt til CO2 neutralisering, da: 

  • Klimagevinsten er garanteret idet en CER først bliver udstedt efter at reduktionen er gennemført
  • Den grønne udviklingsmekanisme indebærer overførsel af kapital og teknologi fra industriland til udviklingsland
  • CDM-projekterne danner grundlag for en bæredygtig udvikling i u-landene

CER-kvoten, som købes på vegne af vores kunder, vil før den importeres til det danske kvoteregister, blive opbevaret i FN's CO2 kvoteregister. FN-registret omfatter en oversigt over samtlige godkendte CDM-projekter globalt. Kunden vil få adgang til oplysninger, der specificerer hvilken type projekt, der er investeret i og i hvilket land projektet er afsluttet. Hvis kunden har særlige krav til projekttype eller oprindelsesland, vil vi bestræbe os på at levere CO2 kvoter fra netop sådanne projekter.