International Climate Network

INOVA supporterer flere internationale klimanetværk i forbindelse med både CO2 neutralitet og CSR (Corporate Social Responsibility) rapportering. Vi kan ligeledes assistere din virksomhed i at opnå en bedre miljøprofil og få den internationalt anerkendt.

UNEP´s Climate Neutral Network

Virksomheder som opnår CO2 neutralitet via en CESA certificering, kvalificerer sig ligeledes til at blive medlem af FNs klimaneutrale netværk (UNEP™ Climate Neutral Network). Dette medlemskab er gratis, men kræver en specifik og omfangsrig registrering. INOVA kan hjælpe med dette, da vi kender processen.  Et medlemskab af FNs klimaneutrale netværk giver virksomhedens miljøprofil et internationalt løft som har meget stor værdi.