Energirådgivning

IT, ventilation, klima, trykluft og belysning, medico udstyr, bygninger samt andet teknisk udstyr

Vi rådgiver om energibesparelser. Sammen med INOVA’s objektive og sagkyndige energirådgivere på IT og medico området kan du reducere dit energiforbrug og derigennem reducere omkostninger.  I samarbejde med eksterne specialister, kan der også tilbydes rådgivning om belysning, trykluft, ventilation, pumper samt køle- og varmeanlæg.

Hvorfor energirådgivning?

Vores energirådgivning er uvildig og udføres efter retningslinjer fra Energistyrelsen, hvor der er fokus på at få gennemført realiserede besparelser.

Hvem kan få energirådgivning?

INOVA tilbyder energirådgivning til alle virksomheder, både private og offentlige - med et væsentligt energiforbrug. Energirådgivningen tager udgangspunkt i en vurdering af enkeltprojekter hos virksomheden. Via CESA Energiforanalysen skaber INOVA hurtigt et overblik over de potentielle besparelser.

Hvad kan INOVA hjælpe med?

INOVA er en leverandøruafhængig, neutral og uvildig samarbejdspartner, som man kan bruge som energispecialist. I samarbejde med kunden vurderer vi de reelle behov, krav og forbrug af energi. Vores mål er at energioptimere projektet således, at kunden opnår den bedste totaløkonomi.

INOVA’s fokus er IT og medico relaterede energibesparelser, men vi dækker hele kundens energispareprojekter i samarbejde med specialister inden for hvert enkelt område. Således benytter vi os af de bedste kompetencer i hvert enkelt projekt og sikrer samtidig en ensartet og struktureret dokumentation af projekterne.

Tag os med på råd så tidligt som muligt i projekteringen. Vi hjælper i de indledende faser med at finde ud af, hvor der kan være energibesparelser, og hvilke særlige områder det kan være interessant at sætte fokus på.

For yderligere information om vores ydelser vedrørende energirådgivning, kontakt os på 2226 0666 eller 4072 0200.

For yderligere information om vores ydelser vedrørende energirådgivning, kontakt os