CO2 og Energiregnskab

GRI, Global Reporting Initiative www.globalreporting.org, er en standard for rapportering af ansvar for bæredygtig udvikling i større virksomheder. Rapporteringen er baseret på FN's "Global Compact", og GRI arbejder tæt sammen med UNEP (FN's miljøprogram, United Nations Environmental Programme). I GRI-standarden anbefales det, som en vigtig del af rapporten, at beskrive virksomhedens specifikke emissioner af drivhusgasser. GRI anbefaler brugen af den såkaldte GHG protokol (Green House Gas Protokol) som en ramme og standard for rapportering af drivhusgasemissioner.

INOVA har i denne sammenhæng specialiseret sig i udvikling af værktøjer til systematisk at kunne arbejde med klimaledelse. Et af de vigtigste elementer i klimaledelse er at kunne udarbejde et troværdigt CO2 regnskab. Vores model er derfor baseret på GHG-protokollen, som er den vigtigste og mest anerkendte internationale standard for måling af drivhusgasser. Standarden er etableret i regi af World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHG-protokollen består af to regnskabsstandarder; Corporate Accounting and Reporting og Project Accounting. De beskriver, hvordan man kvantificerer og rapporterer emissioner af drivhusgasser. Protokollen er udarbejdet med baggrund i et ti år langt samarbejde mellem virksomheder, regeringer og miljøforkæmpere, og var i 2006 grundlaget for ISO-standarden 14064-I.

Ifølge CHG-protokollen, så udarbejdes klimaregnskabet med udgangspunkt i klimagasemissioner fra 3 typer udslip (scopes), herunder fra direkte og indirekte udslip:

Scope 1: Direkte udslip (obligatorisk rapportering)

Dette niveau omfatter direkte udslip fra kilder som ejes eller kontrolleres af virksomheden (selskabet/organisationen), herunder egne biler og andre køretøjer såvel som fra prodiktionsprocesser, varme- og energiproduktion samt transport af ansatte.

Scope 2: Indirekte udslip (obligatorisk rapportering)

Dette niveau omfatter udslip afledt af indkøbt energi i form af hovedsageligt elektricitet eller fjernvarme.

Scope 3: Indirekte udslip (valgfri rapportering)

Mens Scope 1 og 2 er obligatoriske, er det valgfrit at inkludere Scope 3-udslip i virksomhedens klimaregnskab. Scope 3 omfatter andre indirekte klimaudslip. Disse udslip kendetegnes ved at være et resultat af virksomhedens aktiviteter, men udslippet stammer fra kilder som ikke direkte kontrolleres af virksomheden. Eksempler på dette kan være ansattes rejser til og fra jobbet, udslip fra underleverandørers aktiviteter, slutkunders brug af virksomhedens varer og service såvel som håndtering og behandling af virksomhedens affald.

Udover dette tilbyder INOVA også kundetilpasset rådgivning i forhold til udvikling af klimastrategier, klimaplaner, diverse materialer til klimainitiativer samt undervisning og kompetenceopbygning i virksomheden. Vi skræddersyr løsningerne for vores kunder, hvad enten I er en lille eller mellemstor virksomhed, en international koncern eller en offentlig virksomhed.