CESA Energirapport

Formålet med foranalysen er at skabe et overblik over, hvor virksomheden nemmest kan realisere energibesparelser og CO2 reduktion.

De 3 primære energiområder

  • IT og Tele området - Servervirtualisering, datacenter- og serverrumsoptimering, printerkonsolidering, PC powermanagement, medico teknisk udstyr og udskiftning til energieffektive enheder
  • Belysning - Styring af belysning, valg af optimale lyskilder og benyttelse af energieffektive enheder
  • Klima og ventilation - Optimering af klima og ventilationsanlæg, natsænkning, styring, frekvensregulering af motorer til pumper og fancoils

Energiforanalysen er ofte omkostningsneutral for virksomheden, da INOVA's arbejde honoreres af energiselskaberne. Analysen danner grundlag for beslutninger omkring tiltag og fremadrettet energirådgivning.

Der udarbejdes i første fase en foranalyse, der giver overblik over potentielle energibesparelsesområder samt prioritering af disse ud fra virksomhedens fastsatte rammer. Foranalysen er 1 ud af 4 dele af energieffektivitetsprocessen som INOVA kan assistere virksomheden i. Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvilke eller hvilken del af processen INOVA skal indgå i. Foranalysen tager ofte under 2 uger at udarbejde, afhængig af tidsforbrug til dataindsamling.

 

Når foranalysen er gennemført har virksomheden det bedste grundlag for at beslutte hvilke tiltag der skal udføres. Alle tiltag opdeles efter virksomhedens ønskede kategorisering.