Analyser, rådgivning og dokumentation

INOVA er specialiseret i realisering og dokumentation af energibesparelser inden for komplekse områder, herunder bl.a. IT og Medico. Som eksempler kan nævnes optimering  af datacenter og serverrum, virtualisering og konsolidering af servere samt opgradering af sendeudstyr, MR scanner, blodprøvescanner mm.

INOVA assisterer og rådgiver virksomheder og organisationer i at opnå energibesparelser og CO2 reduktion. Vi har specialiseret os i at styre energieffektiviseringsprojekter og sikre Separator verificeret dokumentation. Der benyttes ofte målinger før og efter optimering, da dette sikrer bedst muligt grundlag til rapportering og certificering. INOVA arbejder sammen med de danske energiselskaber og miljøorganisationer, og der er skabt et internationalt fodfæste og indgående kendskab til FNs aktiviteter på vores felt.

CESA CO2 certifikat

Alle virksomheder får et kundetilpasset CESA CO2 certifikat når energirapporten eller klimaregnskabet er udarbejdet, og når der er kompenseret for det angivne CO2 forbrug gennem kvotesystemet. På den måde vil det aktuelle forretningsområde fremstå som en CO2 neutral enhed.

Virksomheden kan bruge materialet (certifikatet) i forbindelse med udviklingen af virksomhedens omdømme og PR-profil, branding, produktmærkning eller andre generelle markedsføringstiltag.

Vi udsteder en særlig type dokumentation (på 2 sprog) for de kunder, der måtte have behov for dette i forbindelse med offentlige licitationer/udbud. Vores dokumentation til udbudsmaterialer tager højde for de politiske regler og retningslinjer, som vi forventer, vil fastsætte stadigt strengere klima- og miljøkrav til de virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser til det offentlige marked i hele EU/EØS-regionen.

For virksomheder, der ønsker at udarbejde energirapporter eller klimaregnskaber for enkelte produkter, vil vi udstede et særligt "Produkt Certifikat". Der arbejdes således nu med nye regler for CO2-mærkning af produkter i EU/ EØS regionen, hvilket betyder at indkøbere nemt skal kunne forholde sig til produktets klimaomkostninger og anvende dette som et enkelt indkøbskriterium. For proaktive aktører vil et produktregnskab, kombineret med kompensation af CO2-omkostninger, kunne skabe betydelig markedsførings- og profileringsmuligheder.

CO2 dokumentationen er designet til at fremhæve virksomhedens miljømæssige indsats og kvoteinvesteringer.