Aktuelt lige nu: Alle venter på regeringens nye energiudspil

Med en udløbsdato i 2020 på den nuværende energiaftale, handler det aktuelle tema i denne første udgave af I-Nyt om den nye energiaftale; om den mon er på vej og hvad forventningerne er til regeringens nye energiudspil. Forud for indgåelse af en ny aftale, er der nemlig brug for klarhed, retning og prioriteringer for dansk energipolitik efter 2020. Og de udfordringer, der haster mest, blev debatteret på et seminar i Festsalen på Nationalmuseet den 11. april, hvor der blev fremlagt en række interessante pointer fra veloplagte oplægsholdere.

Hvad er udgangspunktet?
Danmark har verdens bedste energisystem, hvor grøn energi er på vej til at udkonkurrere sort energi, og grøn energi er blevet markant billigere. Det betyder, at energibranchen skaber velstand og tiltrækker internationale virksomheder, og med de rigtige tiltag er vi godt på vej til at skabe et rigere, friere og grønnere Danmark, som Lars Aagaard fra Dansk Energi udtrykte det i sit indlæg på konferencen.

Alle venter på regeringens energiudspil…
Lars Aagaard fra Dansk Energi lagde ikke skjul på, at energibranchen har været meget tålmodige og afventer regeringens energiudspil med høje forventninger om et ambitiøs udspil fra regeringens side, der imødeser målsætningen om:
– at 50% af Danmarks samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energi
– at kul skal være udfaset i 2030
– at nå målet om 1,5% årlig energieffektivitet
– at 39% af CO2 reduktionen skal komme fra ikke-kvoter-sektorer

Desværre var det ikke de store nyheder, skatteminister Karsten Lauritsen kunne afsløre i sit indlæg, men han lovede, at der i disse dage arbejdes på højtryk og at regeringens energiudspil er lige om hjørnet. Han redegjorde dog for regeringens hensigter; at der kommer en ny kurs for energiafgifter, der skal fremme grøn omstilling og give en bedre samfundsøkonomi, at vi skal nå klimamålene på en smartere og billigere måde og, at der skal tages de første skridt i afskaffelsen af PSO-afgiften.

Dansk Energis fem ønsker
Inden seminaret har Dansk Energi fremsat fem ønsker til en kommende energiaftale. Det skal sikres ved at elafgiften skal ned, vi skal investere mere i forskning og udvikling, vi skal have ambitiøse mål for grøn energi, vi skal skære ned på brugen af fossile brændsler og det skal være lettere at skabe værdi for kunderne. Læs mere om Dansk Energi her

Betydning for virksomheder, der ønsker energibesparende løsninger

Opråbet fra Dansk Energirådgivnings Michael Kamstrup Søndergaard var ikke til at tage fejl af. INOVA kan til fulde tilslutte sig hans afsluttende bemærkning om, at der mest af alt er brug for en afklaring. Virksomhederne skal kende betingelserne for, hvad og hvor meget de kan få tilskud til, når de vælger energibesparende løsninger. Anbefalingen er derfor, at der skal bygges bro mellem de nuværende og en ny ordning, der rækker helt ind i 2030.

Det er en spændende tid, vi går ind i, hvor der er forventninger fra alle sider om, at den nye ordning vil bygge videre på den eksisterende. Hvorvidt det sker og i hvilken form, vil vi nøje følge og skrive mere om her i I-Nyt.