Aftale om energiselskabernes energispareindsats er nu endelig vedtaget!

Den 18. november 2016 tilsluttede alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet sig el¬, naturgas¬ og fjernvarmebranchens kompromisforslag om energispareindsatsen og aftalen om energiselskabernes energispareindsats blev endelig vedtaget. Det skete som en del af PSO-aftalen.
Med vedtagelsen er retningslinjerne for energispareindsatsen fastsat fra 2016 til og med 2020, dog med en étårig opsigelsesklausul.

Konsekvensen er, at den årlige energispareforpligtelse reduceres fra 12,2 PJ til ca. 10,1 PJ.

Derudover er muligheden for at indregne kollektive solvarmeanlæg blevet forlænget til 2016 og 2017, og el og gasdrevne varmepumper i kollektive produktionsanlæg kan indregnes fra 2017. Samtidig vil det ikke længere være muligt at medregne energibesparelser fra etablering af gårdbiogasanlæg.

Energi¬, Forsynings¬ og Klimaministeriet skønner, at tilpasningen vil reducere forbrugernes energiregninger med i gennemsnit 260 mio. kr. årligt og dermed 1,3 mia. kr. i perioden 2016¬2020.

Se aftale af energiselskabernes energispareindsats